ПРИНЦИПИ ЗВ'ЯЗКУ «БІОТОП— БІОЦЕНОЗ» — 1) принцип різноманіття (А. Тінемана): чим різноманітніші умови біотопу, тим більше видів у біоценозі; 2) принцип відхилення умов (А. Тінемана): чим більші відхилення умов біотопу від норми, тим бідніший вид на специфічний біоценоз, а чисельність особин окремих його видів більша; 3) принцип плавності зміни середовища (Г. М. Ф. Ранца): чим плавніше змінюються умови середовища в біотопі та чим довше він залишається незмінним, тим багатший на види біоценоз і тим більш він урівноважений та стабільний; 4) принцип видо-родового представництва (Й. Іл- лієса): оскільки два навіть споріднені види не можуть займати однакові екол. ніші в одному біотопі, то багаті на види роди звичайно представлені в біоценозі єдиним своїм представником.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити