ПРИРОДА — 1) у широкому розумінні слова (Природа з великої літери) — весь матер.-енерг. та інформ. світ Всесвіту. Традиційно протиставляється Людству як одухотвореній (ідеаліст.) або такій, що «пізнає сама себе» (матеріаліст.) матерії (фактично Людство — також частина П.); 2) природа (з малої літери) — сукупність прир. умов існування людського суспільства, на яку прямо чи опосередковано впливає людство, з якою воно пов'язане госп. діяльністю. Звичайно саме про це поняття йдеться в разі розглядання системи «суспільство — природа». Слід звернути увагу на співвідношення цього розуміння П. з прир. середовищем, що оточує людину; 3) сукупний об'єкт природознавства як науки; 4) усе, що безпосередньо не стосується людини та її діяльності або тільки сприймається як таке, що не стосується їх.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити