АРОМОРФОЗ, арогенез — один з головних напрямків біол. прогресу живих істот, за якого в ході еволюції ускладнюється, підіймається на вищий рівень еволюц. розвитку їхня морфо-фізіол. організація. Термін «А.» запровадив О. М. Сєвєрцов для позначення найзагальніших пристосувальних змін організації і функцій, що звичайно супроводжуються зростанням інтенсивності життєдіяльності тварин і різноманітності її виявів (диференціації). А. підвищує пристосовуваність організмів до життя в нових умовах, сприяє розширенню їхнього ареалу. А. — це, напр., якісний стрибок переходу від рептилієподібних до птахів і ссавців (заміна трикамерного серця на чотирикамерне, набуття теплокровності тощо) та ін. вузлові етапи у прогр. еволюції, що зумовлюють виникнення нових груп орг. світу. Після змін за типом А. настає період окремих спец, змін — ідіоадаптацій. Ці два поняття близькі до понять анагенез і кладогенез, що вживаються закордонними авторами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити