ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ — складна екон. ситуація в країні, дефіцит коштів на природоохоронні об'єкти потребує визначення пріоритетних напрямків та реалістичних, економічно вигідних першочергових заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього середовища в найближчі 5—10 років.

Під час вибору пріоритетів враховані такі чинники, як погіршення стану здоров'я населення через низьку якість довкілля, втрати в продуктивності, загроза завдання непоправної шкоди біол. різноманіттю України, еколого-екон. ефективність природоохоронних заходів. За даними нац. доповіді «Про стан навколишнього природного середовища України» (Київ, 1993) до основних пріоритетів охорони довкілля і рац. використання прир. ресурсів належать:

— гарантування екол. безпеки ядерних об'єктів і радіац. захисту населення й навколишнього середовища та зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

— екологізація технологій у промсті, енергетиці, будівництві, с. г., на транспорті та формування системи збалансованого природокористування й адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки;

— стабілізація та поліпшення екол. стану в містах і пром. центрах Донецько-Придніпровського регіону та басейні Дніпра;

— відновлення прир. стану річок і боліт у Поліському регіоні та екосистем Карпат;

— запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їхнього екол. стану;

— збереження біорізноманіття.

Для досягнення цього передбачається вирішення таких завдань:

— зменшення до мінімуму рівня радіоакт. забруднення;

— захист повітряного басейну від забруднення;

— захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, виснаження і нерац. використання;

— збереження і розширення територій з прир. станом ландшафту;

— посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територіях;

— знешкодження, утилізація та захоронення пром. і побут, відходів;

— запобігання забрудненню мор. та внутр. вод;

— захист підземних вод від забруднення;

— збереження та відродження річок, здійснення управління водними ресурсами на основі басейнового принципу;

— зменшення та припинення скидання забруднених стічних вод у водні об'єкти;

— створення держ. системи моніторингу навколишнього прир. середовища;

— створення системи прогнозування, запобігання й оперативних дій у випадку надзвичайних ситуацій прир. і прир.-техногенного походження;

— забезпечення екол. супроводу процесу конверсії військово-пром. комплексу;

— здійснення заходів щодо екол. контролю за діяльністю Збройних Сил України;

— розробка механізмів реалізації схем збалансованого природокористування;

— запровадження дієвих екон. складових впливу на систему природокористування;

— створення системи екол. освіти і виховання;

— забезпечення участі громадськості в контролі за дотриманням природоохоронного законодавства.

Серед заходів, передбачених Національною програмою, пріоритетними визнано будівництво та реконструкцію водоохоронних об'єктів, поліпшення гідрол. та сан. стану річок водосховищ, будівництво протиерозійних гідро-техн. споруд, водогосп. будівництво.

З початком третього тисячоліття в Україні необхідно прийняти державну стратегію переходу до сталого розвитку з метою створення передумов для збалансування потреб суспільства та можливостей природи, узгодженого розгляду проблем стану середовища існування і соціально-економічного розвитку держави.

Вихід із кризового стану і здійснення трансформаційних реформ вимагають розв'язання таких завдань:

— визначення сучасного рівня збалансованості в системі природно-економічного розвитку;

— розробка концептуальних основ формування системи сталого розвитку країни;

— формування стратегії переходу до сталого розвитку.

Переходу України до сталого розвитку має передувати реформування

всього народного господарства і внесення деяких коректив в систему еколого-економічної політики.

Ефективність екологічної політики в даний час повинен формуватися на принципах:

— мінімізації антропогенних перетворень;

— поетапності ліквідації їх негативних наслідків;

— вибіркового підходу до проведення природоохоронних заходів з метою підвищення їх ефективності.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити