ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНА — відтворення біомаси рослин, тварин і мікроорганізмів, які входять до складу біогеоценозу. Може бути виражена продукцією за сезон, за рік, тобто за одиницю часу. Отже, П. б. є відтворення біомаси на 1 м2 площі (чи в 1 м3 об'єму) за одиницю часу і виражається найчастіше в грамах вуглецю чи сухої органічної речовини. П. б. не можна змішувати з біомасою. Так, планктонні водорості на одиницю площі синтезують за рік стільки ж орг. речовини, скільки і високопродуктивні ліси, однак біомаса останніх у сотні тисяч разів більша.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити