ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ — 1) визначення в натурі найрац. розмірів, функ. стану, темпів та напрямків розвитку великих екол. систем, а також співвідношення прир., прир.-ант- роп., антроп. та суто штучних терит. утворів (ділянок «дикої» природи, таких самих ділянок змінених людиною, перетворених нею на агросистеми і повністю змінених, напр., на урбокомплекси) для підтримання цих екол. систем у бажаному стані. П. е. ґрунтується на знаннях та врахуванні законів, правил і принципів екології та природокористування; 2) проектно-екол. вирішення якоїсь проблеми, пов'язаної з будівництвом чи будь-яким ін. значним втручанням у середовище існування та середовище функціонування госп-ва.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити