РАДІАЦІЯ ЙОНІЗУЮЧА — випромінювання, взаємодія якого із середовищем спричинює йонізацію атомів і молекул. Джерелами Р. й. є ел.-магн. випромінювання, потоки р-частинок,

позитронів, протонів та ін. заряджених і не заряджених частинок, що утворюються спонтанно під час термоядерних реакцій на Сонці, розпадів радіакт. елементів на Землі, в ядерних реакторах або прискорювачах.

Р. й. виявляє руйнівну дію на живі організми і є джерелом широкого спектра їх змін (мутацїї, променева хвороба тощо). Найбільшу загрозу Р. й. становить для шкіри, легенів, лімфатичних вузлів, кісткової та ін. тканин, клітини яких часто діляться і є функціонально активними.

У практ. діяльності Р. й. використовуються для одержання мутантних форм рослин або штамів мікроорганізмів, визначення рівнів радіостійкості організмів, у радіоекології, медицині.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити