РАДІОЧУТЛИВІСТЬ — чутливість біол. об'єктів до дії йонізуючого випромінювання., яке спричинює в клітинах організмів зміни, ступінь прояву яких різний. Мірою Р. є доза опромінення, що викликає загибель 50 % клітин або організмів (ЛД50). Для різних біол. об'єктів Р. може відрізнятись у сотні і тисячі разів: ЛД50 для клітин ссавців становить 2—5 Гр, бактерій і дріжджів — 100—450, інфузорій і амеб — 3—5 тис., для дорослих комах — 300—500, для ссавців — від 3,5—7 до 10—12 Гр. У заг. випадку Р. клітин зростає із збільшенням вмісту ДНК, кількості й розмірів хромосом. На Р. впливає також хім. склад клітин, фізіол. стан (фаза клітинного циклу, фаза диференціювання), умови під час опромінення і в пострадіац. період. Р. багатоклітинних організмів зумовлена переважно Р. їхніх клітин і чинниками, що впливають на успішну регенерацію уражених опроміненням органів і тканин за рахунок розмноження клітин, що вижили.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити