АСОЦІАЦІЯ РОСЛИННА — основна найменша класифікаційна одиниця рослинних угруповань (фітоценозів). Об'єднує фітоценози, подібні за видовим складом, домінантними видами, ярусною структурою, продуктивністю та екол. умовами середовища. У сформованій А. р. відбувається внутрішній процес розвитку, що веде до заміни однієї А. р. на ін. Назву А. р. дають за домінантами та їхнім ярусним розміщенням, напр., бір зелено-моховий — у лісах, типчаково-келерієва асоціація — на заплавних луках.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити