РЕЛЬЄФ — сукупність форм земної поверхні різних масштабів, які складаються з багаторазово повторюваних елементарних форм, що чергуються між собою. Вони можуть бути позитивними, тобто опуклими, або негативними. Р. створюється внаслідок одночасного впливу на земну поверхню ендогенних (тектонічних) та екзогенних сил, які збуджують діяльність протічних вод, вітру, криги, що рухається, тощо. Розрізняють такі форми Р.: мегаформи — континентальні виступи, океанічні западини; макроформи — гір. країни, западини, плато, рівнини; мезоформи — сопки, яри; мікро- форми (кротовини, канави); наноформи. Залежно від розмірів і форм Р. розрізняють макрорельєф, мезорельєф, мікрорельєф, нанорельєф.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити