РЕЛЬЄФ АНТРОПОГЕННИЙ, рельєф техногенний — сукупність форм земної поверхні, змінених або створюваних діяльністю людини. Розрізняють стихійно виниклі і свідомо створені форми рельєфу.

Перші утворюються в результаті неправильного ведення с. і ліс. госп-ва, підземного будівництва, прокладання шляхів тощо (яри, просадки ґрунту в місцях гірничих виробок, рухливі піски та ін.). Свідоме перетворення рельєфу має місце при меліорації (терасування і обвалування схилів, будівництво зрошувальної і дренажної мереж та ін. споруд).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити