РЕСУРСИ ВОДНІ — придатні для використання в нар. госп-ві води річок, озер, каналів, водосховищ, морів і океанів, підземні води, ґрунт, волога, вода (льоди) льодовиків, водяна пара атмосфери, заг. запаси яких становлять 1454,3 млн км3 (з них менш як 2 % — прісні води, а доступні для використання 0,3 %). Тенденція до зменшення Р. в. залежить не лише від збільшення потреб у воді, а й від зменшення водності річок, обміління і висихання озер під впливом вирубування лісів та ін. госп. діяльності, пов'язана із забрудненням водойм стічними водами. Теоретично Р. в. невичерпні, оскільки у разі їх рац. використання вони безперервно відновлюються в процесі прир. колообігу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити