РЕСУРСИ ПРИРОДНІ — об'єкти і сили природи, які використовуються (або потенційно придатні для прямого чи опосередкованого використання) як засіб праці (земля, водні шляхи, вода для зрошення), джерела енергії (гідроенергія, ядерне паливо, запаси горючих корисних копалин), сировина і матеріали (мінерали, ліси, ресурси техн. води), безпосередньо для споживання та умов життя (питна вода, дикорослі ягоди, плоди), рекреації (місця відпочинку та оздоровлення), ген. фонду (ресурси надійності екосистем, виведення нових сортів і порід) або джерел інформації про навколишній світ (провідні палеонтологічні форми, біоіндикатори тощо). Р. п. поділяють на три парноальтернативні групи: а) Р. п. відновні і невідновні; б) Р. п. відтворювані і не відтворювані; в) Р. п. замінні і незамінні. Існує також поділ Р. п. на вичерпні і невичерпні. Вичерпні ресурси поділяють на відтворювані і не відтворювані; невичерпні — на водні, клімат, й косм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити