РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ — ординація біол. систем за ступенем їх організації: молекула — клітина — організм — популяція — біоценоз — біогеоценоз (екосистема) — біосфера. Відповідно основними Р. о. живих систем є молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організменний, біоценотичний, екосистемний, біосферний.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити