РІВНОВАГА СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ — стан взаємодії природи і суспільства, за якого використання прир. середовища суспільством не порушує функцій життєзабезпечення, виконуваних прир. або перетвореними екосистемами. Досягається в тому разі, коли в природокористуванні будь- яка екосистема розглядається як елементарний об'єкт госп. освоєння біосфери. Нині, коли масштаби госп. діяльності людини можна порівняти з геол. та геохім. силами в розвитку біосфери, досягнення цієї рівноваги можливе шляхом інтеграції наук про окремі компоненти біосфери і створення соц.-біосферного бачення цивілізації у її взаємозв'язку з природою.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити