АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (АЕС) — електростанція, на якій ядерна (атомна) енергія перетворюється на електричну. АЕС порівняно з іншими електростанціями екологічно відносно

чисті, менше забруднюють довкілля. Вони не потребують кисню (якого на енергетичні потреби спалюється у 5 разів більше, ніж споживають усі живі організми), не забруднюють атмосферу вуглекислим газом, попелом, сіркою, іншими продуктами згоряння.

Основне нерадіоакт. забруднення від АЕС — теплове, яке шкодить довкіллю, особливо річкам. Можливі незначні радіоакт. викиди при нормальній роботі АЕС, які накопичуються в довкіллі й навіть через сотні років можуть призвести до тяжких наслідків. Проблемою є також перероблення відпрацьованого палива, демонтаж відпрацьованого обладнання тощо. Та найбільша загроза від АЕС — не передбачувана ймовірність аварій (див. Аварія на ЧАЕС) внаслідок техн. неполадок, помилок обслуговуючого персоналу, диверсій чи воєнних дій, які будуть мати катастрофічні наслідки не лише для довкілля, а й для людської цивілізації взагалі. Тому майбутнє людства за альтернативними джерелами енергії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити