СТАН ПІДЗЕМНИХ ВОД УКРАЇНИ — оцінка стану підземних вод, яку здійснюють за допомогою режимної системи пунктів спостережень (на 1 січня 1994 р. їх налічувалось 7334). Свідчить про зростання впливу інтенсивної госп. діяльності на гідрогеол. умови України. Це виявляється, в основному, у збільшенні мінералізації підземних вод і концентрації в них шкідливих компонентів. За останні 30 рр. встановлено регіональне збільшення мінералізації ґрунт, вод від 0,5 до 10 г/дм3, що погіршило якість питної води. Найконтрастніше ці негативні зміни виявляються на 40—60 % територій Донецької, Луганської, Запорізької, Черкаської, Кіровоградської, Сумської та Дніпропетровської обл. У ґрунт, водах встановлена також наявність аномальних конц. токс. хім. елементів першого класу небезпеки (фтору, ртуті, берилію, миш'яку, свинцю, талію). Так, досить високі конц. (до 6 ГДК) фтору виявлено в межах Українського басейну шпарових вод (Дніпропетровська обл., Приазов'я). Аномальні конц. ртуті, які в десятки разів перевищують ГДК, виявлено в Донбасі, Криму, на Побужжі. В пн.-зх. і центр, частинах цього басейну (Житомирська, Дніпропетровська обл., Побужжя) зафіксовано аномальні конц. цього елемента з перевищенням ГДК в 11—65 разів. У ґрунт, водах Донбасу виявлено значні конц. (23—60 ГДК) миш'яку і свинцю, а в Придніпров'ї — високотокс. талію (500—1000 ГДК). Загалом на території України є 193 стабільні осередки забруднення підземних вод. Всюди у ґрунт, водах Донецько-Придніпровського регіону відмічаються конц. нітратів, що перевищують ГДК в 3—5 разів.

Макс. забрудненням ґрунт, вод орг. сполуками та важкими металами характеризується кілька районів: Донецько-Макіївський, Горлівський, Антрацитівський, Попаснянський). Лише в межах Краматорського родовища підземних вод виведено з експлуатації 14 800 м3/добу потужностей підземних вод, є загроза цілковитого виведення родовища з ладу. У межах Луганська вся вода, яку відбирають, не відповідала держ. стандартам. У Рубежансько-Лисичанському пром. районі внаслідок забруднення виведено з експлуатації 21 000 м3/добу потужностей підземних вод (7 водозаборів). У межах Криворізького залізорудного басейну заг. площа забруднення ґрунт, вод становить близько 310 км2. Існує реальна загроза забруднення ґрунт, вод радіонуклідами, які можуть постійно потрапляти у донні відклади і поверхневий стік р. Дніпро (Київська, Житомирська, Чернігівська обл.). У деяких районах (Овруцький, Малинський, Народицький) виявлено радіонуклідне забруднення шпарових підземних вод.

Гідрохім. обстановка в Одеській, Миколаївській, Херсонській обл. ускладнюється інтенсивним зрошувальним землеробством, яке сприяє засоленню та нітрифікації ґрунтів і ґрунт, вод.

Повсюдне погіршення якості підземних вод спричинює застосування пестицидів. На територіях Кіровоградської, Луганської, Херсонської обл. у пробах води фіксується симазин, наявність якого у підземних водах неприпустима. Загалом в Україні с.-г. угіддями зайнято понад 45 % площі, яка розміщена над зонами водоносних горизонтів. Всюди на території України у ґрунт, водах виявляються нітрати у кількостях до 32,1 мг/дм3.

Хоча більшість водозаборів України діє у сталому гід родин, режимі, триває формування депресійних лійок (від одиниць до десятків км2) у районі міст Київ, Полтава, Харків, Суми, долині річки Сіверський Донець, у Зх. Донбасі, Запорізькій обл.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити