СТАН ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ (РАВ) — на території України розташовано понад 8000 різних установ та організацій, діяльність яких призводить до утворення радіоакт. відходів.

Основними виробниками радіоакт. відходів і місцями їх конц. на сьогодні є:

1. АЕС (накопичено близько 70 000 м3 РАВ).

2. Урановидобувна і переробна промисловість (накопичено 65,5 млн т РАВ).

3. Мед., наук., пром. та ін. підприємства й організації. Виконання робіт зі збирання, транспортування, переробки і захоронення радіоакт. відходів та джерел йонізуючого випромінювання від усіх цих підприємств, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, здійснює Українське держ. об'єднання (УкрДО) «Радон» (накопичено близько 5000 м3 РАВ).

4. Зона відчуження Чорнобильської АЕС (понад 1,1 млрд м3 РАВ).

85—90 % РАВ України є низько - і середньоактивними. Високоакт. РАВ в основному накопичуються на пром. майданчиках атомних електростанцій у спец, сховищах.

На всіх станціях, крім Хмельницької та Запорізької АЕС, існує тенденція до збільшення рідких радіоакт. відходів (РРВ), що потребує створення резервних сховищ на АЕС.

На сьогоднішній день радіац. стан в Україні формується під впливом підприємств ядерно-паливного циклу (уранодобувна і уранопереробна пром-сть та 5 АЕС), об'єкта «Укриття», об'єктів, призначених для поводження з радіоакт. відходами (6 спецкомбінатів), підприємств нафто-, газо- та вугільно-добувної пром-стей, а також наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У 1996 р. на АЕС України функціонувало 15 енергоблоків (ЗАЕС — 5 блоків, 6-й блок працював у режимі введення в експлуатацію; ПУАЕС — З блоки; ХАЕС — 1 блок; РАЕС — З блоки; ЧАЕС — 2 блоки). Згідно з рішенням уряду України, ЗО листопада 1996 р. виведений з експлуатації 1-й блок ЧАЕС. Крім того, після завершення періоду введення в експлуатацію, 20 грудня 1996 р. зупинено 6-й блок Запорізької АЕС для ремонту та підготовки до пром. експлуатації. Отже, станом на 1 січня 1997 р. в експлуатації перебувало 13 енергоблоків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити