СТАЦІЯ — 1) місця існування особин, сім'ї або виду тварин. Може збігатись із середовищем біоценозу, фітоценозу, парцели, едасфери та її частин; 2) місце існування популяції; 3) частина біотопу з певними вузькими умовами життя. Напр., мокрі, вологі, свіжі або сухі заплавні луки. Типові для виду С. мозаїчно розподілені в межах видового ареалу, тому він ніколи не буває повністю заселений. У більш вузькому розумінні С. означає ділянку, на якій здійснюються специф. форми діяльності даного виду (кормові С., гніздові С., С. ночівлі тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити