СТРЕС — сукупність неспециф. реакцій, які виникають під впливом будь-яких сильних подразників і супроводжуються перебудовою захисних систем організму. Згідно з думкою автора концепції та терміна «С.» Г. Сельє (1936), С. — це заг. неспециф. нейрогуморальна реакція організму на будь-яку поставлену вимогу. Дія різних екстремальних чинників, як фіз. (спека, холод, травма), так і псих, (загроза, конфлікт, велика радість), спричинюють в організмі однотипні біохім. зміни, спрямовані на адаптацію організму до них. Г. Сельє назвав ці чинники стресорами, а сукупність змін в організмі під їхнім впливом — адаптаційним синдромом, який часто трактують як клінічний прояв С. В адаптаційному синдромі розрізняють стадію тривоги (мобілізація захисних сил), резистентності (пристосування до нових впливів певних чинників) та виснаження (у разі сильного тривалого С. організм гине).

Термін «С.» набув значного поширення. Його часто вживають стосовно всіх організмів, коли йдеться про екстремальні впливи. Зокрема, говорять про стресові реакції у нижчих тварин, які не мають нервової системи, і навіть у рослин у разі порушення фізіолого-біохім. процесів в умовах водного, сольового, температурного чи ін. С. У людини однаковий за інтенсивністю С. може бути викликаний як загрозою, так і творчою удачею. Без певного рівня С. активна діяльність людини неможлива, тому свобода від С., за Г. Сельє, рівнозначна смерті. Отже, С. може бути не лише шкідливим, а й корисним для організму (т. з. еустрес). Він мобілізує захисні сили і може навіть сприяти зникненню багатьох соматичних хвороб (виразка шлунка, ішемічна хвороба серця, алергія тощо). Шкідливий С. (т. з. дистрес) знижує опір організму, спричинює різні захворювання, погіршує їх перебіг. Природа відмінностей еустресу та дистресу поки що не з'ясована.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити