ХВИЛІ ЧИСЕЛЬНОСТІ, хвилі життя, хвилі популяційні — коливання чисельності особин, властиве будь-якій популяції живих організмів. X. ч. можуть бути сезонними (періодичними), зумовленими генетично, і несезонними (аперіодичними), зумовленими безпосереднім впливом на популяцію різних абіотичних та біотичних чинників навколишнього середовища. Довжина X. ч. прямо пропорційна тривалості циклу розвитку організмів і часто супроводжується пульсацією меж популяції. X. ч. — один із чотирьох елементів еволюц. чинників, поряд з мутаціями, ізоляцією та прир. добором. Мінім, значення X. ч. у поєднанні з несприятливими чинниками може бути небезпечним для виживання нечисленних популяцій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити