ХЕМОТРОФИ, хемосинтетики, хемоавтотрофи, хемолітофіти — мікроорганізми, які синтезують орг. речовини з неорг. за рахунок енергії, що вивільнюється під час хім. окиснення деяких мін. сполук (аміаку, сірководню, солей заліза тощо). X. мешкають переважно в ґрунті, лише деякі з них зустрічаються в прісних чи солоних водоймах. Класифікація X. ґрунтується на хім. природі окиснюваних субстратів: нітрифікуючі бактерії (субстрат — аміак або нітрити), водневі бактерії (субстрат — водень), сіркобактерії (субстрат — сірководень або ін. сполуки сірки), залізобактерії (субстрат — сполуки двовалентного заліза).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити