ХИЖАЦТВО — спосіб добування поживи і живлення тварин (зрідка рослин), за якого вони ловлять, умертвляють і поїдають ін. тварин. X. зустрічається практично серед усіх типів тварин (від одноклітинних до хордових), а також у грибів і відіграє важливу роль у регуляції чисельності організмів нижчого трофічного рівня. X. знижує інтенсивність конкуренції серед різних видів жертв і тим самим сприяє збереженню їх високої видової різноманітності. Взаємозв'язки між X. та іншими жертвами (т. з. взаємозв'язки типу «хижак — жертва») приводять до того, що еволюція хижаків і жертв відбувається спряжено, тобто як коеволюція, за якої X. вдосконалюють способи нападу, а жертви — способи захисту. Багато видів X. використовують як біол. метод боротьби з небажаними для людини видами тварин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити