ЦАРСТВО (біол.) — найвища таксономічна категорія в системі організмів, визнана офіційно Міжнар. кодексами бот. і зоологічної номенклатури, а також Міжнар. кодексом номенклатури бактерій. На сьогодні вважається необхідним виділити таксони вищого рангу, ніж Ц., — надцарства прокаріотів і еукаріотів. Надцарство прокаріотів містить два Ц.: архебактерії і бактерії; надцарство еукаріотів — три Ц.: гриби, рослини і тварини. Ц. поділяють на підцарства, останні — на типи (відділи). В біогеографії Ц. — вищий ранг флористичного і фауністичного районування суходолу і Світового океану.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити