БІНАРНА НОМЕНКЛАТУРА, б і н о - міняльна номенклатура — позначення видів організмів подвійним найменуванням, з яких перше означає родову назву, друге — видову. Напр., Betula verucosa (Ehrh.) (береза бородавчаста). Б. н. запровадив К. Лінней, який уперше застосував її у праці «Система природи» (1735), а послідовно впровадив у 10-му виданні цієї праці (1758).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити