ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ — відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» з метою збереження та відтворення біологічного різноманіття, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин України 29 жовтня 1992 р. Верховна Рада України затвердила Положення про Ч. к. У. Відповідно до нього Ч. к. У. — це державний документ про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення та про заходи щодо їх охорони, збереження та науково обґрунтованого відтворення. До неї заносять види тварин і рослин, які постійно чи тимчасово мешкають у природних умовах на території України або в межах її територіальних вод. Видання Ч. к. У. уперше здійснено у 1980 р., а в незалежній Україні випуск Ч. к. У., присвячений рідкісним та зникаючим видам тварин, здійснено в 1994 р., а рослинам та грибам — у 1996 р. Щодо кожного виду, занесеного до книги, наведені дані про характерні риси будови, поширення, екологічні особливості, чисельність, вжиті або заплановані заходи охорони тощо. До «Червоної книги України. Рослинний світ» внесено 409 видів судинних рослин, 28 — мохоподібних, 17 — водоростей, 27 — лишайників та 30 видів грибів. Також до Ч. к. У. занесено 382 види тварин: гідроїдні поліпи — 2, черви круглі —2, черви кільчасті — 7, ракоподібні — 26, павукоподібні — 2, багатоніжки —3, комахи — 173, молюски — 12, круглороті — 2, риби — 32, земноводні — 5, плазуни — 8, птахи — 67, ссавці — 41.

Види, занесені до Ч. к. У. залежно від стану їхніх популяцій та ступеня загрози зникнення, розподілено на сім категорій. Зниклі види — не виявлені в дикій природі після неодноразових пошуків, проведених у місцях їхнього можливого існування. Зникаючі види — перебувають під загрозою зникнення, збереження їх малоймовірне, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на стан їхніх популяцій. Вразливі види — в недалекому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їхнього збереження. Рідкісні види — у даний час не загрожує зникнення, хоча внаслідок їхньої незначної чисельності або обмеженого ареалу така загроза може виникнути за несприятливих змін середовища існування. Не визначені й недостатньо відомі види — потребують охорони, але відсутність достовірної інформації не дає змоги визначити, до якої з перерахованих вище категорій їх слід віднести. Відновлені види — види, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає стурбованості. Проте вони не підлягають використанню і потребують постійного контролю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити