Екологія - охорона природи - словник-довідник

ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНИЙ - будь-які умови середовища, на які живе відповідає реакціями пристосування (за межами пристосовних особливостей лежать летальні чинники).

Класифікація екологічних чинників:

За часом:

• еволюційний;

• історичний;

• чинний (нині). За періодичністю:

• періодичний;

• неперіодичний.

За черговістю виникнення:

• первинний;

• вторинний.

За походженням:

• космічний;

• абіотичний (абіогенний);

• біогенний;

• біотичний;

• біологічний;

• природно-антропогенний;

антропогенний (у т. ч. техногенний, забруднення довкілля);

антропічний (у т. ч. непокоєння). За середовищем виникнення:

• атмосферний;

• водний (фактор вологості);

• геоморфологічний;

• едафічний;

• фізіологічний;

• генетичний;

• популяційний;

• біоценотичний;

• екосистемний;

• біосферний. За умовами дії:

• той, що залежить від щільності;

• той, що не залежить від щільності. За характером:

• інформаційний;

• предметно-енергетичний;

• фізичний;

• геофізичний;

• термічний;

• хімічний;

• солоності;

• кислотності;

• біогенний (біотичний);

• комплексний;

• системоутворювальний;

• екологічний-2;

• географічний;

• еволюційний;

• кліматичний (світло, опади тощо).

За об'єктом дії:

• індивідуальний;

• груповий;

• етологічний;

• соціально-психологічний;

• соціальний;

• соціально-економічний;

• видовий (у т. ч. людський).

За спектром дії:

• вибірковий;

• загальної дії.

За ступенем дії:

• летальний;

• екстремальний;

• лімітуючий (обмежувальний);

• мутагенний;

• тератогенний;

неспокою.

Ч. е. у вузькому розумінні слід розуміти як біоекологічний.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити