ШКАЛА СИЛИ ЗВУКУ — звуки, що сприймаються органами чуття людини, лежать у діапазоні частот від 16 до 20 ООО Гц. Цей діапазон наз. звуковим діапазоном частот. Звукові хвилі з частотою нижче 20 Гц наз. інфразвуком, понад 20 000 Гц — ультразвуком. Для вимірювання сили звуку є відповідна логарифмічна шкала. Кожний ступінь такої шкали, що відповідає зміні інтенсивності сили звуку в 10 разів, наз. белом (Б). На практиці зручніше користуватись величиною, в 10 разів меншою за бел, — децибелом (дБ). Це не абсолютна, а відносна одиниця, що базується на використанні логарифму відношення даної інтенсивності звуку (і) до порогової інтенсивності (і0). За цей поріг приймають інтенсивність, що відповідає звуковому тиску в 0,4 • 10 4 Па, або потужності 10~16 Вт. Вважають, що це мінім, інтенсивність, яка сприймається органами чуття людини. Звичайна розмова людини характеризується звуковим тиском ЗО—60 дБ, тоді як шум реактивного літака досягає 140 дБ і викликає дискомфорт.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити