ЯКІСТЬ ВОДИ ПРИРОДНОЇ ВОДОЙМИ — комплекс показників води, які зумовлюють її придатність для існування рослин і тварин. Дослідження індикаторних організмів у біоценозі водойми дає змогу оцінити її стан і придатність для різних видів водокористування, напр., як джерела питної води, для розведення риби, зрошення тощо. Водойми (озера) поділяють за вмістом у їхніх водах поживних речовин на класи. Напр., оліготрофні — чисті, прозорі, бідні на їжу; евтрофні — каламутні, багаті на поживні речовини. У випадку текучості вод аналізують усю систему сапробності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити