БІОМАСА — кількість живої речовини тих чи інших організмів, виражена в одиницях маси або енергії, що припадає у даний час на одиницю площі або об'єму. Визначають Б. консументів, продуцентів та редуцентів із розрахунку на живу речовину чи її сухий залишок. Для встановлення зв'язку між потоком енергії в екосистемі та пересічною Б. останню виражають в одиницях енергії (джоулях), що припадає на певну площу поверхні. Близько Б. біосфери (вся Б. 1,8 • 1018 г сухої речовини або ЗО • 1021 Дж) становить Б. наземних рослин, а решту — водяна рослинність та гетеротрофні організми. Б. живої речовини становить близько 0,0001 % маси біосфери. Кількість Б. та швидкість її нарощення характеризують біол. продуктивність виду, угруповання або екосистеми. Величина Б. на Землі обмежена кількістю сонячної енергії, що вбирається рослинами в процесі фотосинтезу. Б. визначають з метою вивчення продуктивності груп організмів, окремих біоценозів та біосфери загалом, а також у разі прогнозування госп. діяльності людини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити