БІОТА — 1) складний взаємопов'язаний комплекс живих істот (рослини, тварини, мікроорганізми) в межах екосистеми; 2) історично складена сукупність рослин і тварин, об'єднаних спільністю свого територіального поширення. На відміну від біоценозу види, що входять до складу Б., не завжди мають екологічні зв'язки. Часто одну і ту саму сукупність організмів можна розглядати і як біоту (з позицій біогеографії.), і як біоценоз (з позицій екології).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити