БОТАНІКА — наука про рослини. Окремі розділи Б. вивчають класифікацію, номенклатуру, еволюцію, філогенез супідрядних природних груп рослин (систематика рослин), видовий склад (флору) окремих територій, будову та розвиток органів, тканин і клітин (морфологія, анатомія, цитологія та ембріологія рослин) тощо. За об'єктами дослідження виділяють альгологію (водорості), мікологію (гриби), ліхенологію (лишайники), бріологію (мохоподібні), дендрологію (деревні рослини), палінологію (пилок і спори), карпологію (плоди), а також лісознавство, лукознавство, болотознавство тощо.

Найважливішим завданням Б. є вивчення складової частини біосфери — рослинного покриву планети (фітосфери), шляхів і методів його рац. використання та охорони.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити