БРОДІННЯ — процес розкладання орг. речовин (переважно вуглеводів) мікроорганізмами в безкисневих (анаеробних) умовах. Б. здійснюється під впливом біокаталізаторів — ферментів і є джерелом енергії для клітин, необхідної для забезпечення їхньої життєдіяльності. У процесі Б. складні молекули поступово розкладаються на прості. Проміжні продукти Б. є вихідним матеріалом для утворення в клітині амінокислот, жирів та ін. біомолекул. Кінцеві продукти Б. — відновлені орг. сполуки (спирти), іноді молек. водень та окиснені продукти (орг. кислоти, вуглекислий газ) — виділяються у зовн. середовище і нагромаджуються в ньому. За хім. природою продуктів Б. поділяють на спиртове, молочнокисле, маслянокисле, пропіоновокисле, оцтовокисле, метанове та ін. Тип Б., а також кількісне співвідношення кінцевих продуктів Б. залежать від природи збудника та умов його культивування. Серед мікроорганізмів збудниками Б. є дріжджі, бактерії і мукорові гриби.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити