АГРЕГОВАНІСТЬ — тип просторової структури популяції організмів, яким властива агрегація. Розрізняють три види агрегованого (плямистого, мозаїчного, контагіозного) розподілу організмів у межах популяції: випадкове групове, рівномірне групове, групове з утворенням скупчень груп. Статистичним аналізом виявлено, що значення дисперсії (S2) групових розподілів істотно перевищує середнє значення числа особин в одній вибірці (*). Це пов'язано із збільшенням вибірок, які містять велику і малу або нульову кількість особин (т. з. недорозсіяні розподіли). Найчастіше це описується рівнянням від'ємного бінома (S2 = * - kх2) або степеневого ряду (S2 = *), конст. яких (k, а і b) є показниками степеня А. певної популяції. Існують також складніші статистичні моделі групових розподілів.

В екології рослин А. встановлюють на основі вимірювань відстаней між особинами і наступного аналізу вибірок із цих відстаней. Добуток ПД* (де ПД — густота рослин, * — середня квадратична відстань) указує на груповий характер розподілу рослин і є показником степеня їх А., якщо його значення перевищує одиницю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити