ВИЖИВАННЯ, виживаність — 1) кількість особин (у відсотках), які збереглися в популяції за певний інтервал часу; 2) ступінь збереження популяції або виду в умовах довкілля. В. розуміється істор. або еволюц., тобто за порівняно короткий і тривалий періоди. В. — пересічна для популяції вірогідність збереження особин кожного покоління за певний проміжок часу. Як правило, В. визначається для різного віку і статевих груп за різні сезони, роки, періоди підвищеної смертності, в т. ч. внаслідок антроп. впливів або дії несприятливих чинників. В. визначається відношенням числа дорослих особин, які брали участь у розмноженні, до числа народжених у кожному поколінні. Як правило, В. обернено пропорційне плодючості і є показником адаптивної цінності даного генотипу. У ширшому розумінні В. — це ступінь збереження популяції чи виду в істор. аспекті.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити