ВИМИРАННЯ ВИДІВ — безповоротне зникнення видів, що раніше мешкали на Землі. Упродовж останніх десятиліть темпи В. в. стрімко зростають. Так, якщо в доістор. період за кожні 2000 р. вимирав один вид, то за останні 300 р. один вид зникає через кожні 10 р. Багато видів занесено до Червоної книги, оскільки вони перебувають під загрозою зникнення. Основна причина В. в. — руйнування прир. місць заселень. Часто зникнення одного виду рослин чи тварин є загрозою для 10—ЗО ін. видів, місця проживання або розмноження яких залежать від цього виду. Небезпечна тенденція В. в. спричинена бездумним втручанням людини в екосистеми. Втрата видового різноманіття спричинює втрату їхніх природних функцій і генет. ресурсів, оскільки:

— види рослин і тварин належать до абсолютно не відновлюваних ресурсів; види, які могли б із них розвинутись, втрачаються безповоротно;

— майже половина всіх лікарських засобів містить активні речовини, отримані з рослин, тварин і мікроорганізмів; багато природних речовин ще не вивчено;

— біол. різноманіття необхідне для підтримання рівноваги в екосистемах;

— культ, рослини і свійські тварини були виведені з диких форм. Генет. матеріал диких рослин і тварин необхідний для оновлення спадкового матеріалу свійських тварин і культ, рослин, отримання схрещуванням стійких видів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити