ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО — див. Законодавство водне.

цію (активність) йонів водню ([Н+]) у розчині. Чисельно дорівнює від'ємному десятковому логарифму концентрації (активності) водневих йонів, вираженій у молях на літр: рН = [Н+]. Водні розчини можуть мати рН від 1 до 14. Нейтральні розчини мають рН = 7, кислі — рН < 7, лужні — рН > 7. В. п. має важливе практичне значення в хімії, біології, медицині, харч, пром-сті, с. г. тощо, оскільки багато процесів як пром., так і фізіологічних відбувається за суворо визначеного режиму кислотності середовища. Напр., ґрунтознавцям необхідно знати рН ґрунтів, щоб правильно провести комплекс агрохім. заходів для отримання високих урожаїв, медикам — для діагностування захворювань, оскільки відхилення рН (напр., крові, шлункового соку) від норми свідчить про хвороботворні процеси в організмі людини (рН крові здорової людини ~7,4, хворої ~5,9). Дуже важливим є контроль рН хім. і біол. процесів, що відбуваються за участю ферментів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити