ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ — за визначенням Рамсарської конвенції, яка охороняє водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, і до якої приєдналася Україна, — це райони маршів, боліт, торф'яних угідь або водойм — природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибини яких не перевищують під час відпливу шість метрів. В.-б. у. є унікальними екол. системами, від благополуччя яких залежить добробут людини. Вони виконують різні функції як у природі (регуляція водного балансу річок і озер, рівня ґрунтових вод, біопродуктивності, збереження біорізноманіття, регуляція клімату та ін.), так і в житті людини (рекреація, водозабезпечення, забезпечення мін. і біол. ресурсами тощо). Нерозуміння цього призвело до осушення більшості В.-б. у. з метою розширення посівних площ, що мало негативні наслідки. 1971 р. в м. Рамсар (Іран) було підписано міжнародну Конвенцію про охорону В.-б. у., до якої в 1997 р. приєдналась і Україна як незалежна держава. Відповідно до критеріїв Конвенції, в Україні визнано 24 угіддя, що мають міжнародне значення (Дунайські плавні, Каркінітська, Ягорлицька, Тендрівська затоки Чорного моря, Сиваш, Шацькі озера та ін.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити