ВОЛЮНТАРИЗМ ЕКОЛОГІЧНИЙ — господарювання без урахування екол. обмежень, особливо в прогнозованому інтервалі часу, коли виникатимуть і відчуватимуться явища «екол. бумерангу» — негативного впливу чинників довкілля на госп. заходи і життя людини. В. е. характеризується відсутністю екол. мислення, нерозумінням неминучості переходу до нових технологій, які в разі підвищення соц.-екон. ефекту одночасно були б екологічно раціональними. В. е. зумовлює прагнення до екстенсифікації існуючих методів господарювання, заперечення необхідності їх інтенсифікації на новій н.-т. основі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити