ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ВООЗ) — спеціалізована установа ООН, головним завданням якої є досягнення усіма народами якомога вищого рівня здоров'я. Організовує боротьбу з хворобами та їх ліквідацію (напр., міжнародна програма щодо ліквідації малярії, віспи тощо), надає допомогу різним країнам як в інформуванні населення щодо охорони здоров'я, так і в боротьбі з інфекційними та ін. захворюваннями, проводить роботу в галузі карантину та епідеміологічного нагляду, контроль за якістю ліків; організовує і проводить наук, дослідження, створює довідкові центри на базі нац. н.-д. установ; організовує наук, конференції, підготовку та вдосконалення наук. мед. працівників, підготовку нац. кадрів, провадить заходи, спрямовані на зміцнення служб охорони здоров'я в слабкорозвинених країнах. ВООЗ розглядає освіту в галузі охорони довкілля як важливу частину своєї програми щодо оздоровлення середовища; приділяє увагу розвитку неформальної освіти в цій галузі, проводячи різні заходи, що стосуються гігієни навколишнього середовища, здоров'я людини, інформованості населення. Забезпечує освіту і підготовку фахівців у галузі охорони довкілля.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити