ГАЗ — стан речовини, в якому кінетична енергія теплового руху його частин (молекул, атомів, йонів) значно переважає потенційну енергію взаємодії між ними. В результаті частинки рухаються вільно, рівномірно заповнюючи весь наданий їм об'єм. Серед загальної маси викидів в атмосферу гази займають 90 %. За походженням їх можна поділити на природні (ті, що з'являються внаслідок природного колообігу речовин) і штучні (внаслідок практичної діяльності людини), за дією на організми, довкілля, матеріальні цінності — на позитивні й негативні. Періодично значна кількість різних газів (вуглекислий Г., оксид вуглецю, сірчистий Г., сірководень, похідні азоту — оксиди, діоксиди, аміак, сполуки фтору, хлору, метан, вуглеводні та ін.) надходять в атмосферу з діючих вулканів, гейзерів, під час лісових і степових пожеж, при спалюванні викопного палива.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити