Основи популяційної екології

Розділ 4.ЕКОЛОГІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦІЇ

4.1.2. Чисельність популяції

Чисельність популяції - це загальна кількість її особин на даній території або в даному об ’ємі (води, повітря, ґрунту).

Чисельність особин у популяціях рослин і тварин змінюється в різні роки, оскільки залежить від впливу багатьох факторів. Наприклад, розмір популяції травневого хруща може змінюватися в 1 млн. разів; у кролів - у сотні разів, у копитних тварин - у десятки разів. Хвилеподібна амплітуда чисельності популяції є загальною біологічною закономірністю існування популяції.

У природі частіше спостерігаються періодичні коливання чисельності популяцій, що пов’язано з біологічними особливостями виду та мінливістю умов середовища. Рідше мають місце неперіодичні зміни чисельності («вибухоподібні»), за яких спостерігаються різкі збільшення кількості особин. До таких можна віднести масові розмноження в окремі роки гризунів, шкідників, збудників захворювань.

Експериментально, в лабораторних умовах, встановлено, що в ідеальних умовах число особин збільшується експоненціально (в геометричній прогресії). Такий ріст чисельності популяції спостерігався в окремих видів, завезених у нові регіони, де вони знайшли найкращі умови для свого розвитку, де б не було ні природних ворогів, ні інших негативних факторів. Аналогічні вибухи чисельності мають місце у шкідників після використання отрутохімікатів, оскільки при цьому гинуть і їх природні вороги. Однак, ні одна популяція в природі не здатна до експоненціального росту протягом довгого часу, оскільки будуть використані просторові і харчові ресурси.

Класичним прикладом є ріст чисельності кролів в Австралії, завезених європейцями. Відбувся небачений ріст їхньої чисельності, внаслідок чого вичерпався резерв території і кормові ресурси. Чисельність їх на певний час різко скоротилась, але високий репродуктивний потенціал і плодючість сприяли швидкому відновленню популяції кролів. Такий характер розвитку популяції може тривати доти, поки смертність і народжуваність майже вирівняються (рис. 4.1).


Рис. 4.1. Залежність народжуваності від щільності в лабораторній популяції дафній та у дикій популяції великої синиці (за Ю.Одумом, 1975).


Дані про розміри та чисельність популяції окремих видів рослин і тварин необхідні для визначення допустимих норм вилучення її особин при господарському використанні та вирішенні проблем збереження видового багатства дикої природи, сортів культурних рослин і порід сільськогосподарських тварин.

Найкращою для функціонування і росту популяції є оптимальна чисельність особин, що в найбільшій мірі дозволяє створити умови, необхідні для реалізації біологічного потенціалу виду. Підтримання оптимальної чисельності є важливим фактором прогресуючого розвитку популяції.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити