Основи популяційної екології

Розділ 1. ПОПУЛЯЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

1.1. Популяційна екологія


Популяційна екологія як спеціальний і важливий розділ екології формувалась в 30-ті роки XX ст. Її засновником вважають англійського вченого Ч.Елтона. У своїй праці «Екологія тварин» він наголошує на тому, що вивчення виду необхідно проводити не на рівні окремих особин, а на рівні популяції. Центральним у популяційній екології стали питання внутрішньовидової організації та динаміки чисельності видів.

Розвитку популяційних досліджень сприяли гостра необхідність розробки біологічних методів боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур та збіднення запасів промислових тварин. Серед вчених, що розвивали популяційну екологію варто відзначити С.С.Шварца, С.О.Северцева, М.П.Наумова, Е.О.Работнова, Ч.Елтона, Д.Хатчинсона, Р.МакАртура.

Популяційна екологія - вивчає закономірності формування, структуру і динаміку популяцій живих організмів.

Її основними завданнями є:

- дослідження морфо-фізіологічних особливостей популяцій, їх вікового складу, чисельності та щільності;

- поширення і характеру розселення та поведінки тварин;

- вивчення внутрішньопопуляційних і міжпопуляційних відносин;

- стимулюючі та лімітуючі фактори розвитку популяції тощо.

Знання про популяцію особливо поглибились після того, як сформувалась популяційна генетика, а в систематиці вид стали розглядати як складну систему.

Популяційна екологія має безпосередній зв’язок із ботанікою, зоологією, фізіологією, анатомією, ембріологією, загальною біологією. Популяційна екологія, у свою чергу, є науково-практичною базою для селекції і розведення, рибництва, звірівництва, скотарства та інших галузевих дисциплін. Щодо популяції рослин, то знання законів їхнього формування і функціонування необхідне для лісівництва, рослинництва, селекції рослин, успішного підбору високоврожайних сортів для конкретних ґрунтово-кліматичних умов та створення культурних лук і пасовищ.

Розв’язання проблем популяційної екології неможливе без врахування досягнень популяційної генетики.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити