Основи популяційної екології

Розділ 4.ЕКОЛОГІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦІЇ

4.6. Виживання

Виживання - це збереження особин популяції, що дорівнює різниці між одиницею і кількістю особин, які загинули (1-М).

Характер смертності популяції різних видів визначається величиною загибелі особин на різних фазах її розвитку, тобто відмирання особин на різних вікових етапах.

Вплив несприятливих абіотичних факторів середовища, дія паразитів, хижаків, а також генетична і фізіологічна повноцінність на різних етапах життєвого циклу кожного покоління особин проявляється з різною силою. Загальний характер смертності популяцій відображають графічно 4 типами кривих виживання (рис. 4.5 і 4.6).


Рис. 4.5. Різні типи кривих виживання

(за Ф. Дрьо, 1976).


Рис. 4.6. Основні типи кривих виживання організмів

різних видів.


Перший тип відображає смертність організмів, що живуть в оптимальних умовах. Це ідеальний варіант, коли всі особини доживають до граничного фізіологічного віку, а потім протягом короткого строку вмирають.

Залежність характеризує крива, що спочатку тягнеться паралельно горизонтальній осі, а потім раптово падає вниз. У природі такий хід смертності невластивий жодному виду.

Наближення до нього спостерігається у великих ссавців з високою здатністю молодняку до виживання.

Другий тип визначається підвищеною загибеллю особин у ранній період життя.

Дорослі форми витриваліші і більш захищені. Цей варіант найчастіше зустрічається у природі. Крива смертності в таких популяціях різко падає до горизонталі вже на початку, її нахил відображає швидкість загибелі особин. Такий характер смертності властивий рибам, молюскам, ракоподібним, черепахам, багатьом комахам, деревам.

Третій тип характеризується різким підвищенням смертності дорослих і, особливо, старих особин. Популяція характеризується стабільним існуванням молодих особин. На графіку крива має вигляд випуклої кривої.

Четвертий тип - найбільша смертність відмічена на початку і в кінці життя. На графіку її характеризує S -подібна крива. Вона властива для багатьох птахів, кроликів, мишей.

Дослідженнями екологів встановлено, що форма кривої виживання пов’язана із ступенем батьківської турботи та різними механізмами захисту потомства. Так, криві виживання для медоносної бджоли, багатьох птахів значно менше ввігнуті, ніж криві у мухи, різних видів риб, які не захищають свого потомства.

Форма кривої виживання може змінюватись залежно від щільності популяції. Так, крива виживання для популяції з високою щільністю має форму сильно ввігнутої кривої. На менш заселеній території більше шансів вижити.

Важливою ознакою, що прогнозує перспективу розвитку та процвітання, є різниця між народжуваністю і смертністю. Популяція, в якій переважає смертність над народжуваністю, є безперспективною.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити