Основи популяційної екології

Розділ 5. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

5.1.2.  Розселення


Шляхом характеру розміщення особин популяція вирішує можливість розширення за рахунок розселення своїх особин на території, а також заселення нових територій, які до того не були зайняті, тобто шляхом інвазії. В основі розселення лежить здатність рослин і тварин приживатись і давати потомство в нових для них природних біоценозах. Такий процес називають натуралізацією. Розселення у природі здійснюється шляхом активного або пасивного віддалення одних особин від інших.

Вселення нових особин у популяцію та виселення своїх членів у інші популяції є закономірним процесом, який сприяє розширенню ареалу виду. Процес поповнення сусідніх популяцій або заселення нових, ще не зайнятих територій, називають дисперсією популяції.

Кожен вид характеризується своїм темпом дисперсії. Так, у зайців-біляків місця народження регулярно залишає близько 1% молодняку, а в популяціях великої синиці лише третина молодих лишається на території гніздування.

У птахів і ссавців розселення здійснюється за рахунок молодняку. Сидячі тварини розселюються за допомогою плаваючих личинок.

Рослини поширюються рознесенням насіння і спор вітром, тваринами, людиною.

Розселювальна дисперсія забезпечує зв’язок між популяціями. Вона є інтенсивнішою, коли чисельність і щільність високі. У період спаду чисельності популяції посилюється процес вселення нових поселенців.

Розселювальні міграції, як зазначає М.П. Наумов, підвищують стійкість виду і його адаптивну здатність. Проникнення особин популяції на нові, незайняті видом території, заселення і утворення нових популяцій називають інвазією.

Швидкість оволодіння новим середовищем має важливе значення для подальшого успішного розвитку популяції.

Вивчення способів розселення організмів різних видів заслуговує на особливу увагу, оскільки воно, у випадку розселення шкідників або паразитів, може завдавати великої шкоди або викликати епізоотії та епідемії інфекційних захворювань.

Людина теж здійснює активне і пасивне занесення рослин чи тварин із різних кліматичних зон у нові регіони з іншими умовами середовища. Таке необгрунтоване переселення може бути причиною витіснення аборигенних видів і руйнування природних екосистем.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити