Основи популяційної екології

Розділ 7. ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ

7.2. Типи динаміки популяції


Характер змін популяції залежить від коливань показників, що їх визначають, та біологічних властивостей виду. Нерівномірний хід динаміки популяції відображає її сезонні і багаторічні зміни. Виділяють три основні типи динаміки популяції, які стосуються, в основному, змін чисельності як найважливішої ознаки.

1. Відносно спокійний тип (рис 7.2-А). Характеризується невеликим діапазоном коливань чисельності популяції в різні роки. Він властивий видам з високою здатністю до виживання, низькою плодючістю, великою тривалістю життя, складною віковою структурою, розвиненою турботою про потомство. Така повільна динаміка спостерігається у великих ссавців і птахів та багатьох видів безхребетних.

2. Сезонний тип динаміки популяції (рис 7.2-Б). Проявляється у щорічній закономірній сезонній зміні чисельності. Загальна чисельність її зростає з весни до середини літа. Взимку чисельність таких популяцій різко зменшується або ріст її зовсім припиняється. Найбільше сезонні зміни чисельності вираженні у видів з коротким життєвим циклом або з сезонними міграціями.

3. Багаторічний тип динаміки популяції зі спалахами розмноження (рис 7.2-В) характеризується великим розмахом коливань чисельності особин у різні роки. Так, непарний шовкопряд в північній межі свого ареалу, де він зустрічається рідко, в окремі роки розмножується надзвичайно масово.


Рис. 7.2. Основні типи динаміки популяцій

(заМ.Уільямсом, 1975).

Коливання чисельності окремих популяцій: А - пінгвіна великого;

Б - великої синиці; В - зимуючої гусені соснового шовкопряда.

Спалахи розмноження і відповідно вибухи росту чисельності популяцій притаманні багатьом видам паразитів, що супроводжуються епідеміями, епізоотіями і епіфітотіями. Вони не тільки створюють загрозу здоров’ю людей, тварин, рослин, а й різко знижують чисельність окремих видів у природі та поголів’я порід сільськогосподарських тварин і сортові ресурси рослин. У роки, сприятливі для розмноження тих чи інших видів паразитів та шкідників, великих збитків зазнає сільське та лісове господарство. Варто нагадати, якими є наслідки від масового розмноження сарани, дубового шовкопряда, гриба фітофтори і багатьох інших, причиною їх є сама людина. Це ще раз підтверджує важливість екологічних принципів практичної діяльності людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити