Основи популяційної екології

Розділ 9. ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНІ СТОСУНКИ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПОПУЛЯЦІЙ

9.4. Симбіотичні зв’язки між популяціями


Крім антагоністичних зв’язків, між організмами і популяціями існують симбіотичні зв’язки. До них належать протокооперація (непостійне співіснування), мутуалізм (постійне співіснування) і коменсалізм. Вони дуже поширені у природі, особливо характерні угрупуванням із багатовидовим складом. Протокоопераційний зв’язок об’єднує запилювача і рослину; рослину і птахів-розповсюджувачів плодів і насіння та інші.

Протокооперація спостерігається також серед дрібних птахів, які подорожують на буйволах. Пташка отримує їжу, поїдаючи ектопаразитів, а тварина звільняється від них. Таке співробітництво приносить користь обом видам.

Значно рідше зустрічається мутуалізм, за якого співіснуючі організми становлять єдине нерозривне ціле. Наприклад, терміти не здатні синтезувати ферменти, що необхідні для перетравлювання деревної клітковини. В їх кишківниках живуть найпростіші, що синтезують ці ферменти, тому терміти можуть харчуватися деревиною. Жити окремо ці організми не можуть. Такий зв’язок спостерігається і в жуйних тварин, у передшлунках яких теж живуть інфузорії і інші найпростіші - сапрофаги.

Мутуалізм має місце і в рослин. Прикладом може бути симбіотичний організм лишайник, що поєднує гриби і водорості. Існує думка про те, що деякі лишайники є прикладом тривалої протокооперації.

Коменсалізм як форма біотичних стосунків спостерігається у випадках, коли одна популяція отримує користь від присутності іншої, не завдаючи їй шкоди. Цікавим є приклад коменсалізму, описаний Хітвоулом (1965). Єгипетські чаплі завжди супроводжують худобу на пасовищах. Вони ловлять тут свою здобич (різних комах, ящірок, жаб). Худоба не отримує від зв’язку з чаплями ніякої вигоди, оскільки вони не виловлюють жертву безпосередньо з їхнього тіла. Але спостереження показали, що швидкість і ефективність харчування у чапель була вищою в присутності худоби.

Справжніх нейтральних стосунків між організмами і популяціями в природі не існує, оскільки існує ще опосередкований зв’язок між ними.

Дуже складними є міжпопуляційні зв’язки і стосунки у багатовидових угрупованнях, особливо між популяціями різних видів рослин і тварин (комах і птахів-запилювачів, комах- шкідників, які для розмноження використовують квітки рослин тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити