Основи популяційної екології

Розділ 11. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ

11.3. Методи визначення чисельності і щільності популяції


Існує кілька методів визначення щільності і чисельності популяцій різних видів організмів. Кожен з них враховує біологічні особливості виду і мету досліджень.

1. Метод пробних ділянок. Суть його в тому, що на дослідній території проводять підрахунок особин або зважування їх (у випадку дрібних істот), відбираючи для цього певну кількість пробних ділянок. Розмір пробної ділянки, на якій здійснюється підрахунок, та їх кількість залежить від розміру території популяції та розмірів особин тварин чи рослин, характеру їх розподілу на дослідній території. Для великих хижаків площа підрахунку може сягати 100 км2, для підрахунку дерев, білок, мурашників достатня площа 1 га, а для дощового черв'яка, личинок, травневого хруща, колорадського жука - 1 м2. У водному середовищі або в ґрунті такими пробними є одиниці об’єму - 1 літр, 1 м3, 1 см3 тощо.

2. Метод загального підрахунку. Використовується для визначення чисельності і щільності великих або добре помітних організмів та для істот, які живуть колоніями (мурашники, осині гнізда, бджолині рої).

3. Метод мічення з наступним повторним відловом рухливих тварин. За цим методом частину особин популяції відловлюють, роблять певні мітки, кільцюють (птахів) і відпускають. При повторному відлові встановлюють частину мічених особин серед відловлених і на основі цього оцінюють щільність всієї популяції, швидкість її росту.

Метод мічення і повторного відлову полягає в тому, що з відведеної площі відловлюють деяку кількість тварин, мітять їх (за допомогою кольорових міток фарбою) і випускають знову в популяцію, звідки вони були взяті.

Через певний проміжок часу, коли немічені особини змішуються з міченими, роблять вторинну пробу і підраховують число мічених особин в ній.

Загальну чисельність тварин у популяції можна визначити за допомогою пропорції:

Загальну чисельність тварин у популяції можна визначити за допомогою пропорції:


Наприклад, якщо було спіймано, помічено і випущено 300 особин; потім стільки ж відловили знову. Серед них було 30 мічених.

Звідси,


4. Безділянковий метод. Використовують для визначення щільності великих прикріплених організмів (дерев та ін.).

Для підрахунку чисельності популяцій великих рухливих тварин (вовків, оленів, сайгаків) використовують метод обльоту території на літаку або вертольоті на низьких висотах,

оскільки популяції цих тварин займають дуже великі території.

Вивчення чисельності та щільності популяції є нелегкою справою, оскільки особини її розміщені в просторі нерівномірно. У популяціях тварин труднощі пов’язані з їхнім рухливим і кочовим способом.

При вивченні популяції важливо знати тенденцію її розвитку - до зменшення чи до збільшення, що має не тільки теоретичне, а й практичне значення. За показниками зміни чисельності та щільності можна прогнозувати збитки від шкідників сільського господарства, розробляти шляхи впливу на розвиток популяцій промислових тварин.

У випадках, коли неможливо визначити реальний розмір популяції, для її оцінки використовують показники відносної чисельності. їх широко використовують для характеристики великих тварин і наземних рослин, коли необхідно дати оцінку чисельності на великих площах без великої затрати часу і коштів.

Наприклад, такі дані повинні мати спеціалізовані мисливські та природоохоронні організації, які зобов’язані щорічно регулювати полювання на мігруючих водоплавних птахів (гусей, качок, крижнів), промислових звірів регіону (зайців, диких кабанів, хутрових звірів та ін.), вилов риби із врахуванням змін їх чисельності відносно попереднього (попередніх) років.

Дослідження популяцій складна і кропітка справа, вимагає обізнаності з біологічними особливостями видів, закономірностями структури і розвитку їхніх популяцій, також певної періодичності і тривалості. Однак, без таких досліджень не можна розробляти шляхи раціонального використання природних ресурсів рослинного і тваринного світу, збереження їх видового багатства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити