Основи популяційної екології

Розділ 11. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ

11.4. Схема екологічної характеристики виду тварин


1. Назва виду (наукова і народна).

2. Загальні відомості про ареал виду.

3. Поширення в регіоні, включаючи коротку характеристику екосистем (біогеоценозів), в яких вони функціонують.

4. Основні відомості про біологію виду:

а) розмір, забарвлення, пристосованість до життя в даному середовищі;

б) живлення і способи добування їжі;

в) особливості розмноження (моно- чи полігамний), кількість нащадків за одне розмноження і за сезон; турбота про потомство;

г) орієнтовний приріст популяції, виходячи з плодючості і кількості розмножень за сезон;

д) вороги, конкуренти, хвороби.

5. Роль виду в екосистемі, місце в ланцюгу живлення.

6. Стан і чисельність місцевої популяції та характер її змін залежно від впливу природних факторів та діяльності людини.

7. Господарське і естетичне значення виду.

8. Висновки і конкретні рекомендації щодо стану популяції та її значення для виду.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити