ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Розділ 11. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ

 

11.4.   Схема екологічної характеристики виду тварин

 

1.      Назва виду (наукова і народна).

2.      Загальні відомості про ареал виду.

3. Поширення в регіоні, включаючи коротку характеристику екосистем (біогеоценозів), в яких вони функціонують.

4.      Основні відомості про біологію виду:

а)    розмір, забарвлення, пристосованість до життя в даному середовищі;

б)    живлення і способи добування їжі;

в) особливості розмноження (моно- чи полігамний), кількість нащадків за одне розмноження і за сезон; турбота про потомство;

г)     орієнтовний приріст популяції, виходячи з плодючості і кількості розмножень за сезон;

д)    вороги, конкуренти, хвороби.

5.      Роль виду в екосистемі, місце в ланцюгу живлення.

6. Стан і чисельність місцевої популяції та характер її змін залежно від впливу природних факторів та діяльності людини.

7.      Господарське і естетичне значення виду.

8.      Висновки і конкретні рекомендації щодо стану популяції та її значення для виду.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити