Основи популяційної екології

Розділ 11. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ

Підсумок розділу 11 .


Вивчення цього розділу скероване на усвідомлення значення популяції як структурної одиниці виду та об’єкту господарського використання.

Скеровувати розвиток популяції в бажаному напрямку можна лише на основі знань про біологічні особливості виду, загальних закономірностей структури, динаміки та швидкості росту його популяцій із врахуванням впливу на них екологічних факторів конкретного середовища.

Раціональне використання природних ресурсів рослинного і тваринного світу можливе тільки за умов дотримання норм вилучення певної кількості особин з популяції, не допускаючи скорочення її розмірів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити